Efekty działalności Koła oraz najważniejsze wydarzenia z życia Koła w poszczególnych latach

2018

  • Trwają prace członków Koła nad kolejnymi publikacjami oraz planowane są inne przedsięwzięcia

2017

  • Grudzień - Rozpoczęcie prac nad projektem obejmującym współpracę pomiędzy Politechniką Świętokrzyską w Kielcach a Urzedem Miasta w Kielcach w zakresie koncepcji SmartCity z wykorzystaniem mobinych centrów energetycznych.
  • 24.11.2017r. - Przeprowadzenie wydarzenia w Podzamczy Chęcińskim dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach „Instalacje fotowoltaiczne Teoria i analiza przypadku"